צילום מיוחד 2008

Thursday Sep. 11, 2008 to Thursday Oct. 23, 2008
@ Musrara Galleries


ילדים ונוער יהודים וערבים בעלי צרכים מיוחדים יעלו תערוכת סיום לקורסי צילום ויצירה במסגרת תוכנית מיוחדת של מוסררה, בית הספר לצילום, מדיה ומוסיקה חדשה ע"ש נגר

11.9.08-23.10.08

 

                                

 

במהלך שנת הלימודים תשס"ז 2007-2008 התקיימו במוסררה, בית הספר לצילום, מדיה ומוסיקה חדשה ע"ש נגר בירושלים, קורסי צילום במסגרת תוכנית לתלמידי החינוך המיוחד. הפעילות התקיימה מידי שבוע לאורך שנת הלימודים כולה והשתתפו בה למעלה מארבעים תלמידים  מבתי ספר בעלי אפיונים אתניים שונים: ערבים ויהודים, דתיים וחילוניים, בירושלים המערבית והמזרחית ומקו התפר. את הקורסים הדריכו מדריכים ומדריכות, שרובם בוגרי בית הספר לצילום מוסררה, המביאים מניסיונם ומתודעתם החברתית שהתפתחו במהלך לימודיהם במוסררה.

 

נקודת המוצא של התוכנית מבוססת על תפישת העולם של בית הספר מוסררה, לפיה לצילום יש יכולת להעצים אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולשמש להם כלי לביטוי עולמם האישי והתרבותי. התוכנית מספקת לתלמידי החינוך המיוחד מסגרת מלמדת ומהנה ומתן כלים שיעזרו ליצור ולבטא בדרך המפעילה חושים. כמו כן, מספקת התוכנית יכולות שונות הבאות לביטוי יומיומי, תוך הכרת שפת הצילום, הקניית מיומנות טכנית, פיתוח רגישויות ויכולת התבוננות. התלמידים קיבלו מצלמות ולמדו להשתמש בהן, להחזיק ולכוון, לבנות קומפוזיציה, לגבש פרספקטיבה וללחוץ ברגע המכריע. הם למדו לבחור.  

 

התערוכה מבטאת את אופן הראיה של תלמידי החינוך המיוחד, את עולמם ואת נושאי התעניינותם ומדגימה את העוצמה של הצילום ככלי ביטוי אישי. מן התערוכה עולה הגיוון הרב של עבודות התלמידים הנובע הן מדרך ראייתם את העולם והן מן הדגשים השונים של כל מדריך ומדריכה.

בתי הספר שהשתתפו בתוכנית הם: 'א-נור", 'א- סאלם'', "תדהר", "בן יהודה", "בני ברית".

הפרויקט בסיוע הקרן לירושלים (משפחת פרימן) ופטסי ובני לנדא

 

התערוכה תתקיים בתאריכים 11.9.08-23.10.08.

אירוע לציון סיום התערוכה יתקיים ב- 23.10.08 בשעה 18:00.  

התערוכה תוצג בגלריה ע"ש מורל דרפלר

רחוב הע"ח 9, מוסררה, ירושלים

א'-ה' 9:00-17:00

 

בברכה,

עידן מזרחי

רכז הגלריה החברתית

 , 02-6286519

0546998705
Entrance Fee: ₪ 0
צילום מיוחד 2008

Location Details
רחוב הע"ח 9 – גלריית מורל דרפלר

 

רחוב שבטי ישראל 22 – גלרייה קהילתית

 

 

9 Ayin Het St. – Morel Drefler Gallery

22 Shivtei Israel St
.
– Communal Gallery

 


Tel: 02-6286519
Fax:02-6264479

Events During This Exhibition @ Musrara Galleries

Thursday Sep. 11, 2008
תוספות ושיירים- אפיונים של זהות אורבאנית מקומית

Thursday Sep. 11, 2008
צילום מיוחד 2008

Thursday Oct. 23, 2008
אירוע סגירת התערוכה צילום מיוחד 2008