הטיפה

Location Details
הדקל 2 שוק מחנה יהודה ירושליםWebsite:
Email: drop.jerusalem@gmail.com