מוזיאון ישראל

Location Details
קריית המוזיאונים, גבעת רם, ירושלים
02-6708811

Website: http://www.imj.org.il